Logo Van Harte Petersen

Leiderschapspotentieel

Een competente medewerker wilt u interne doorgroeimogelijkheden bieden. Voor u beiden is het essentieel om te weten wat de kans op succes is in de nieuwe functie, die op andere competenties een beroep doet: leidinggeven, strategisch denken, management, ondernemerschap. Een assessment biedt inzicht in het (leiderschaps-)potentieel, managementvaardigheden, belemmeringen en het leervermogen van uw medewerker. Een rapport in concrete bewoordingen, met daarin een heldere weergave van mogelijkheden en beperkingen alsmede ontwikkeladviezen, vormt vervolgens het vertrekpunt voor verdere ontwikkeling.

Het onderzoek naar leiderschapspotentieel biedt u:

  • sterkte-zwakte analyse
  • bepaling van stijl van leidinggeven en/of management
  • bepaling van inzetbaarheids- en leerprofiel
  • adviezen voor verdere ontwikkeling
  • overleg met leidinggevende over randvoorwaarden van inzetbaarheid
Het potentieel onderzoek neemt 1 dag in beslag en vindt plaats op ons kantoor te Diemen. Uw medewerker krijgt gedurende de gehele dag individuele en persoonlijke begeleiding van de aan het onderzoek gekoppelde consultant. De rapportage met onderzoeksresultaten en conclusies is richtinggevend en dient voor u en uw werknemer als vertrekpunt voor verdere acties. Conclusies en opties bespreken wij in een persoonlijk gesprek met u en uw medewerker na. Wij bieden desgewenst ook coaching om het leiderschapspotentieel om te zetten in effectief leiderschap.

Home | Log in | powered by WordPress | ©Van Harte Petersen