Logo Van Harte Petersen

VHP missie

Missie

De missie van Van Harte Petersen is het stimuleren van mensen om hun beroepsdromen te realiseren. Persoonlijk leiderschap, in de zin van de leiding nemen en verantwoordelijkheid dragen voor persoonlijke levens- en beroepskeuzes, zien wij hierbij als essentieel.

Onze dienstverlening bestrijkt het gehele terrein van instroom, doorstroom en uitstroom.

Onderscheidend vermogen

  • Van Harte Petersen focust op het vergroten van de effectiviteit van uw medewerker: persoonlijk leiderschap
  • wij onderzoeken niet alleen de geschiktheid van uw medewerker voor een bepaalde positie, maar ook diens ontwikkelingspotentieel
  • de consultants bieden persoonlijke aandacht en begeleiding
  • mogelijkheid tot Engelstalige assessments en rapportages
  • wij bieden hoogwaardige diensten tegen reële tarieven

Home | Log in | powered by WordPress | ©Van Harte Petersen