Logo Van Harte Petersen

Outplacement en loopbaanadvies

Om uiteenlopende redenen wordt er soms geconcludeerd dat een werknemer niet meer op de juiste positie zit binnen een organisatie: een reorganisatie, veranderende eisen aan een functie of afdeling, of disfunctioneren van een medewerker.
Uiteraard wilt u uw medewerker zo goed mogelijk (laten) begeleiden in de zoektocht naar een passende, nieuwe functie, of deze nu in- of extern gericht is.

Onze outplacement- of loopbaanadviestrajecten worden afgestemd op de specifieke vraagstelling en kunnen variëren qua tijdsduur en inhoud. Onze trajecten spitsen wij toe op het individu. Mét de kandidaat gaan wij op zoek naar diens onderscheidend vermogen. Waar ligt zijn kracht, wat zijn kernkwaliteiten. Bij reorganisaties, waarbij er naast eventuele uitstroom ook sprake is van doorstroom, hebben wij uiteraard het totaalbeeld van de organisatie voor ogen.

Naast de hiernaast omschreven trajecten, zijn wij ook beschikbaar voor een enkel gesprek. Het sparren met een professional over eigen motivatie, twijfels bij keuze, belemmerende overtuigingen en onzekerheden kan veel knopen ontwarren en ruimte geven voor nieuwe acties.

Outplacement of loopbaanadvies omvat, al naar gelang de individuele behoefte:

  • één gesprek
  • persoonlijke analyse ter bepaling van inzetbaarheids- en leerprofiel
  • bepaling beroepsprofiel
  • in kaart brengen potentiële arbeidsmarkt
  • initiëren netwerk
  • sollicitatiecoaching
  • competentiegerichte coaching
  • 5 tot 10 coachsessies

De trajecten zijn motiverend en actie-gericht. Natuurlijk is er ook aandacht voor emoties en verwerking.

Onze kennis van de arbeidsmarkt en ons netwerk zetten wij actief in.

Home | Log in | powered by WordPress | ©Van Harte Petersen